Lärobok

Äntligen måndag används som lärobok i karriärutveckling och arbetsmarknadskunskap i flera olika utbildningar på högskolenivå samt som kursbok för studie- och yrkesvägledare.