Stacks Image 30464

Lärobok

Utgåvan från 2006 används sedan länge som lärobok i flera olika utbildningar på högskolenivå. Utgåvan från 2018 har ytterligare läroboksmoment och en utökad samhällsanalys. Läsaren får resonera om sig själv och sin personliga arbetsmarknad samtidigt som hon lär sig om arbetsmarknaden som helhet.

Boken passar för studier med arbetsmarknadsanknytning – från sociologi och ekonomi till personaladministration och studie- och yrkesvägledning. Men också i andra utbildningar som vill bidra till att studenterna får goda förutsättningar att göra någon bra av sin utbildningsinvestering.

Det här är en bok att använda både som professionell i ett kunskapsinhämtande men också som arbetsbok i vägledning och arbete med sina klienter, vare sig de är arbetssökande, studenter eller människor i behov av rehabilitering för att skapa förståelse av sitt sammanhang.

Svenska Vägledarföreningen 2018

boken är otroligt välskriven och spännande... både vägledare och de som arbetar med att skapa villkoren för vägledning får många tips och förslag till konkreta aktiviteter.... Denna bok bör översättas till danska – hellre idag än imorgon och gärna innan måndag.

Rie Thomsen: Professor i karriärvägledning, Aarhus Universitet
Randi Boelskifte Skovhus: VIA Centrum för Livslång lärande och Program för karriärvägledning
Rita Buhl: Lektor på VIA University College